Blender 3.2.1

Blender 3.2.1

Blender Foundation – Open Source
ra khỏi 44 phiếu
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Máy xay sinh tố cung cấp một phổ rộng của mô hình hóa, texturing, chiếu sáng, hoạt hình và video sau xử lý các chức năng trong một gói. Thông qua đó là kiến trúc mở, Máy xay sinh tố cung cấp khả năng tương tác đa nền tảng, khả năng mở rộng, một dấu chân vô cùng nhỏ, và một công việc tích hợp chặt chẽ. Máy xay sinh tố là một trong các ứng dụng đồ họa 3D mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới.

Nhằm mục đích trên toàn thế giới tại các chuyên gia phương tiện truyền thông và nghệ sĩ, Máy xay sinh tố có thể được sử dụng để tạo ra 3D kiểu trực quan, ảnh tĩnh cũng như phát sóng và rạp chiếu phim chất lượng video, trong khi việc kết hợp một động cơ 3D thời gian thực cho phép cho việc tạo ra nội dung tương tác 3D để phát lại độc lập.

Tổng quan

Blender là một Open Source phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Blender Foundation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.822 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Blender là 3.2.1, phát hành vào ngày 06/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Blender đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Blender đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Blender!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.822 UpdateStar có Blender cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại